Biên bản niêm yết các khoản thu

BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU

Năm học 2019 - 2020

Căn cứ Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 8/6/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang Quy định về thu, sử dụng các khoản thu thỏa thuận và tự nguyện trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh;

Tài liệu đính kèm: Tải về

Trường Tiểu học Lan Giới công khai các khoản thu.

Bài viết liên quan