Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên của trường TH Lan Giới năm học 2021-2022

Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên của trường TH Lan Giới năm học 2021-2022

Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên của trường TH Lan Giới năm học 2021-2022

Ngay từ đầu năm, ban giám hiệu đã thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt  chuyên môn để đưa ra những quy định chung cho cả năm học. Ngoài ra ban giám hiệu luôn tạo điều kiện để 100% giáo viên được tham gia học tập, tham dự các lớp tập huấn, các buổi tập huấn do Phòng giáo dục huyện Tân Yên tổ chức. Và đặc biệt nhà trường tổ chức tập huấn cho giáo viên gửi giáo án không in qua DRIVE.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn:


 

Bài viết liên quan