ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC LAN GIỚI THỰC HIỆN CỔNG TRƯỜNG AN TOÀN GIAO THÔNG

ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC LAN GIỚI THỰC HIỆN CỔNG TRƯỜNG AN TOÀN GIAO THÔNG

ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC LAN GIỚI THỰC HIỆN CỔNG TRƯỜNG AN TOÀN GIAO THÔNG

Nhằm mục đích nâng cao công tác an toàn giao thông trên địa bàn xã, đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh, các bậc phụ huynh khi bước  vào năm học mới.Thực hiện sự chỉ đạo của BGH nhà trường Đoàn thanh niên Trường Tiểu học Lan Giới đã kết hợp với công an xã triển khai mô hình cổng trường an toàn giao thông trong tháng 9 năm học 2021- 2022.

Sau 3 ngày thực hiện các đoàn viên và công an xã đã hướng dẫn phụ huynh và các em học sinh đi vào nề nếp. Công tác thực hiện cổng trường An toàn giao thông đã đạt hiệu quả cao.

Một số hình ảnh thực hiện cổng trường an toàn giao thông:


 

Bài viết liên quan